Kérjük engedélyezze a javascriptet böngészőjében a maximális élmény érdekében!

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Ezen az oldalon a jelen weboldalra látogató internet felhasználókra vonatkozó jogi tudnivalók találhatók.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az oldalt saját felelősségére használja. A honlap látogatása révén Ön elfogadja, az alábbiakban leírtakat, amelyeket a MEDIWAY Kft. bármikor megváltoztathat azzal, hogy a módosítás a honlapon történő közzététel napján lép hatályba.

Szellemi tulajdon

E weboldal tulajdonosa és működtetője a MEDIWAY Kft. A biolevox.hu weboldalakon elhelyezett anyagokat – beleértve a védjegyeket, logókat és domain neveket – a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik, és azokat a MEDIWAY Kft. birtokolja vagy használatukra jogosult.

A MEDIWAY Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a weboldalon található anyagokat vagy azok egyes részét másolni, reprodukálni, megváltoztatni, újrapublikálni, feltölteni, eltorzítani, továbbítani, kivéve egyetlen példányt, amelyet Ön a személyi számítógépére saját maga számára, nem kereskedelmi használatra letölthet, feltéve, hogy tiszteletben tartja a szellemi tulajdonjogokat vagy az ott említett egyéb jogokat. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden, a portálon közzétett tartalom, ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll, és az a MEDIWAY Kft. engedélye nélkül az itt leírt feltételektől, vagy az adott oldalon található szövegben rögzítettektől eltérően nem használható fel.

A MEDIWAY Kft. fenntartja a jogot, hogy peres úton szerezzen érvényt a szellemi tulajdonjogok megsértésének.

Az információ természete

A MEDIWAY Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy az oldalakon közölt információk naprakészek, valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek. Bár a honlap oldalai hozzáférhetőek más ország felhasználói számára is, a közölt információk azonban kizárólag Magyarország területén érvényesek.

A MEDIWAY Kft. nem vállal garanciát az anyagok hitelességéért és kizár minden felelősséget és kötelezettséget az oldalon szereplő információkkal kapcsolatban. Felelősség sem a MEDIWAY Kft-t, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő harmadik személyeket nem terheli a honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő hibáért, kárért (közvetlen vagy közvetett), adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért.

Ez a honlap általános információkat tartalmaz, és az orvosi szaktanácsadást, diagnózist, illetve kezelést nem helyettesíti. Ezért azt tanácsoljuk, hogy tüneteivel, illetve betegségéhez kapcsolódó konkrét kérdéseivel forduljon kezelőorvosához, vagy kérjen szakszerű segítséget. Az itt található információkat nem használhatja arra, hogy betegséget vagy egészségügyi problémát diagnosztizáljon. Mindig konzultáljon orvosával vagy más kompetens egészségügyi szakemberrel!

A MEDIWAY Kft. nem vállal felelősséget egyetlen olyan esemény bekövetkezéséért sem, mely a honlapon közölt információk téves vagy szakszerűtlen értelmezéséből adódik.

Kapcsolatok más weboldalakkal

A honlap linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, a honlap fenntartója ezek rendelkezésre állását, elérhetőséget rendszeresen ellenõrzi. Azonban a honlap fenntartója nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét.

Külső webhelyek tartalmazhatnak a weboldalunkra vezető hyperlinkeket. Ilyen hyperlink nem létesíthető a MEDIWAY Kft. kifejezett, írásos és előzetes engedélye nélkül. Mindenesetre a MEDIWAY Kft. nem vonható felelősségre azért, ha egy ilyen külső webhely nem érhető el, és nem vizsgálja felül, nem ellenőrzi, nem hagyja jóvá és nem felel az azon a webhelyen közölt vagy a rajta keresztül elérhető tartalomért, reklámért, termékért vagy egyéb anyagokért.

A felelősség korlátozása

A MEDIWAY Kft. minden erőfeszítéssel azon van, hogy biztosítsa a weboldalra feltett információk pontosságát és naprakészségét és betartsa a hatályos jogszabályokban foglalt követelményeket. A MEDIWAY Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze. A MEDIWAY Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a webhely tartalmával, az ott, illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát stb. illetően sem. A webhelyen lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A fentiekre is tekintettel a MEDIWAY Kft. a szándékos károkozása következtében bekövetkező közvetlen kár kivételével nem felel:

- a weboldalon található információk pontatlanságáért vagy hiányosságáért;

- a weboldalon található információk vagy anyagok megváltoztatását eredményező illetéktelen behatolás következtében keletkezett kárért;

- általánosságban minden olyan közvetett vagy közvetlen kárért, függetlenül annak okától, eredetétől vagy következményeitől, még ha a MEDIWAY Kft. előre látta is a kár bekövetkeztét, amely azért történt, mert: (i) Ön elérte ill. nem érte el a weboldalt, (ii) használta a weboldalt, aminek következtében az Ön számítógépét vagy valamely termékét vírus fertőzte meg, és/vagy (iii) elhitte a weboldal által közvetve vagy közvetlenül közölt információkat.

A felelősségkorlátozás nem mentesíti a MEDIWAY Kft-t a hatályos jogszabályokban foglaltak betartása alól. A honlap fenntartója a portálrendszerén közzétett információk tartalmáért kizárólag a Magyar Köztársaság területén, a hazai jogszabályi rendelkezések keretei között vonható felelősségre.

A weboldal elérhetősége

A felhasználó tudomásul veszi, (i) hogy technikailag nem lehetséges, hogy a weboldal hibátlanul működjön és hogy ezért a MEDIWAY Kft. nem vonható felelősségre, (ii) hogy a hibák a weboldal ideiglenes elérhetetlenségét eredményezhetik, és (iii) hogy a weboldal működését a MEDIWAY Kft. hatáskörén kívülálló körülmények károsan befolyásolhatják, ilyenek lehetnek, pl. a MEDIWAY Kft. és az Ön illetve más rendszerek és hálózatok közötti átviteli és telekommunikációs linkek. A MEDIWAY Kft. és/vagy beszállítói időről időre, ideiglenesen vagy állandó jelleggel, módosíthatják ill. megszakíthatják a weboldal vagy annak egyes részei elérhetőségét, hogy karbantartást végezzenek és/vagy tökéletesítsék vagy megváltoztassák a weboldalt. A MEDIWAY Kft. nem felelős a weboldal elérhetőségének módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszakításáért, illetve ezek következményeiért.

Joghatóság

A weboldalra és tartalmára a magyar jogszabályok vonatkoznak. A weboldallal vagy a tartalmával kapcsolatos peres eljárást magyar bíróság előtt, magyar nyelven kell lefolytatni.


ce
CE 0481